Grzesiek & Wioletta

Grzesiek uczył się w Gdańsku i wstąpił w nasze szeregi ale wrócił do Choczewa i dzięki jego inicjatywie organizowany jest tam zlot, nasz zlot… Grześ szczęśliwie poślubił Wiolę i wprowadził w garbusowe tajemnice. Bardzo optymistyczny gość..